Yumeria
in Japanese


Maxi single 24-jikan Aishiteru
Soundtrack Fan Fun CD
Soundtrack Fan Fun CD 2


Main Cast of the Series:

Mikuri Tomokazu Hatano Wataru
Mone Arishima Moyu
Agatsuma Mizuki Asano Masumi
Senjou Nanase Inoue Kikuko
Senjou Kuyou Nakayama Sara
Neneko Nakanishi Tamaki
Koneko Fukuen Misato
Neito Suzuki Mariko
Ishikari Inada Tooru

Main Staff of the Series:

Original Story Namco
Director Motonaga Keitarou
Series Organisation Kuroda Yousuke & Kamiesu Makoto
Character Design Nishioka Shinobu
Mecha Design Moriki Yasuhiro
Art Director Shinoda Kunihiro
Colour Coordinator Mochida Takeshi
Sound Director Kikuta Hiromi
Director of Photography Kawaguchi Masayuki
Music Sonic Dove
Animation Production Studio Deen

Back to Neko-Han-Ten Homepage


by nonchan