Puchi-Puri Yucie [Yucie the Petit Princess]
in Japanese


Maxi single Egao no Tensai / Ienai kara
Soundtrack Original Soundtrack
Songss Magic Square 1
Songss Magic Square 2


Main Cast of the Series:

Yucie Yamamoto Maria
Cocoloo Fukui Yukari
Glenda Matsuoka Yuki
Elmina Kawasumi Ayako
Beth Orikasa Fumikio
Gunbard Horiuchi Ken'yuu
Arc (Prince Arrow) Yamaguchi Takayuki
Cube Saeki Tomo
Queen Ercell Inoue Kikuko
Gaga Ishii Yasutsugu
Chou Maeda Chiaki
Barizan Nishimura Tomohiro
Belbel Kaneda Tomoko
Drago Yagi Kousei
Frederic Hirata Hiroaki

Main Staff of the Series:

Original Story Akai Takami
Director Ootsuka Masahiko
Supervisor Anno Hideaki
Series Concept Hanada Jukki & Yamaga Hiroyuki
Original Character Design Akai Takami
Character Design Tadano Kazuko
Monster Design Matsushita Hiromi
Art Design Sue Nobuhito
Art Director Hariu Katsufumi
Colour Coordinator Matsuyama Aiko
Sound Director Nakano Tooru
Music Nagaoka Seikou
Animation Production Gainax & AIC

Back to Neko-Han-Ten Homepage


by nonchan