Yokohama Kaidashi Kikou [Yokohama Shopping Diary]
in Japanese


Drama Drama CD 1
Drama Drama CD 2
Soundtrack Best Soundtrack


Main Cast of the Series:

First SeriesSecond Series
Hatsuseno Alpha Shiina Hekiru
Takatsu Kokone Nakagawa Akiko
Uncle Terashima Mikio Iizuka Shouzou
Takahiro Suyama Akio Toyonaga Toshiyuki
Doctor Sugita Ikuko
Makki Nagasawa Miki

Main Staff of the Series:

First SeriesSecond Series
Original Manga Ashinano Hitoshi
Director Anno Takashi Mochizuki Tomomi
Character Design Yamagata Atsushi Sekine Masayuki
Chief Animator Sekine Masayuki
Art Director Katou Hiroshi Kobayashi Shichirou
Colour Coordinator Kobari Yuuko Ichinose Miyoko
Sound Director Mizoguchi Aya Kodama Takashi
Director of Photography Morishita Shigekazu
Music Gontiti Shouro Club
Animation Production Asiadou

Back to Neko-Han-Ten Homepage


by nonchan