Vampire Hunter D
in Japanese

Soundtack Soundtrack


Main Cast of The Series:

D Shiozawa Kaneto
Doris Tomizawa Michie
Dan Toda Keiko
Earl Magnus Lee Katou Seizou
Lamica Kitou Satoko
D's Left Hand Nagai Ichirou

Main Staff of The Series:

Original Story Kikuchi Hideyuki
Director Ashida Toyoo
Script Hirano Yasushi
Character Design Amano Yoshitaka
Animation Character Design Yamauchi Noriyasu & Indori-goya
Chief Animator Matsushita Hiromi
Art Director Matsudaira Satoshi
Sound Director Matsuura Noriyoshi
Director of Photography Torigoe Kazushi & Sugiyama Yukio
Music Komuro Tetsuya
Animation Production Ashi Production

Back to Neko-Han-Ten Homepage


by nonchan