Ultimate Girls
in Japanese


Maxi single White Heat


Main Cast of the Series:

Koharuno Silk Fukuen Misato
Ohtori Vivienne Nabatame Hitomi
Moroboshi Tsubomi Tokunaga Ai
UFO Man Furuya Tooru
Moroboshi Makoto Tai Yuuki
Koharuno Mayu Kimura Akiko
Okamura Yosaku Matsuyama Takashi

Main Staff of the Series:

Original Idea Yuuji and His Jolly Friends
Original Story m.o.e. & Studio Matrix
Director Mutou Yuuji
Series Organisation Nishizono Satoru
Character Design Morioka Hideyuki
Art Director Taniguchi Mononori
Colour Coordinator Tanaka Naoto
Sound Director Takahashi Hideo
Director of Photography Matsuda Seiji
Music MOKA
Animation Production Studio Matrix

Back to Neko-Han-Ten Homepage


by nonchan