Tytania

Maxi single Ano Sora o, Yuke
Maxi single Lost in Space


Main Cast of the Series:

Jousselin Tytania Kishio Daisuke
Van Hulick Konishi Katsuyuki
Ariabert Tytania Kondou Takashi
Idoris Tytania Yoshino Hiroyuki
Zahrish Tytania Taketora
Ageman Tytania Miyake Kenta
Lira Florenz Yahagi Sayuri
Millanda Minagawa Junko
Lee Tsanchen Horiuchi Ken'yuu

Main Staff of the Series:

Original Story Tanaka Yoshiki
Director Ishiguro Noboru
Series Organisation Kanemaki Ken'ichi
Chief Director Itou Kouji
Original Character Design Mikimoto Haruhiko
Character Design Sugimitsu Noboru
Mecha Design Miyatake Kazuki
Art Director Kawai Yasutoshi
Colour Coordinator Yamazaki Tomoko
Sound Director Aketagawa Susumu
Director of Photography Oonishi Hiroshi
Music Takagi Hiroshi
Animation Production Artland

Back to Neko-Han-Ten Homepage


by nonchan