Princess Tutu
in Japanese


Maxi single Morning Grace


Main Cast of the Series:

Ahiru Katou Nanae
Mute Yanagi Naoki
Lu Mizuki Nana
Fakia Sakurai Takahiro
Ririe Shiratori Yuri
Bike Matsumoto Chisa
Edel Hiramatsu Akiko
Drosselmeyer Mitani Noboru
Narration Kishida Kyouko

Main Staff of the Series:

Original Idea Itou Ikuko
Director General Satou Jun'ichi
Director Kawamoto Shougo
Series Concept Yokote Michiko
Character Design Itou Ikuko
Art Director Tajiru Ken'ichi
Colour Coordinator Kawakami Yoshimi
Sound Director Motoyama Satoshi
Director of Photography Ogiwara Takeo
Music Wada Kaoru
Animation Production Hal Film Maker

Back to Neko-Han-Ten Homepage


by nonchan