Tsukuyomi -Moon Phase-
in Japanese


Maxi single Neko Mimi Mode
Maxi single Kanashii Yokan


Main Cast of the Series:

Hazuki Saitou Chiwa
Morioka Kouhei Kamiya Hiroshi
Midou Seiji Sakurai Takahiro
Anzai Hiromi Neya Michiko
Elfriede Kakazu Yumi
Midou Ryuuhei Mugihito
Midou Hikaru Kadowaki Mai
Midou Kaoru Matsuki Miyu
Heinrich von Kinkell (Earl) Matsuyama Takashi
Heidi Yamazaki Masami
Art Ishige Sawa
Bargas Nishimae Tadahisa
Jeda Yahagi Naoki

Main Staff of the Series:

Original Manga Arima Keitarou
Director General Shinbou Akiyuki
Series Organisation Sekishima Mayori
Character Design Aizawa Masahiro
Visual Director Takeuchi Nobuyuki
Art Director Kuwahara Satoru
Colour Coordinator Hibino Hitoshi
Sound Director Kameyama Toshiki
Director of Photography Ozawa Tsuguo
Music Kume Daisaku
Animation Production Shaft

Back to Neko-Han-Ten Homepage


by nonchan