Tristia of the Deep-Blue Sea
in Japanese


Others Prelude Book & Disc
Soundtrack OVA Soundtrack Vol.1
Soundtrack OVA Soundtrack Vol.2
Maxi single Do Your Dream


Main Cast of the Series:

Nanoca Flanka Kawasumi Ayako
Panavia Tornado Chiba Saeko
Nene Hampden Nogawa Sakura
Faury Carat Oono Marina
Rafarew Tomonaga Akane
Stuka Kosugi Juurouta
Reygurett Kutanie Hatamiya Kanoko

Main Staff of the Series:

Original Story Kougado Studio & Kuma-san Team
Director Matsui Hitoyuki
Original Character Design Komatsu E-ji
Character Design Ogasawara Atsushi
Mecha Design Shimotsukasa Akio
CG Director Nagata Takeshi
Art Director Satou Takeshi
Colour Coordinator Chiba Emi
Sound Director Aketagawa Jin
Director of Photography Kuzuyama Takeshi
Music Tsuru Norihiro & Nakamura Yuriko
Animation Production UFO Table

Back to Neko-Han-Ten Homepage


by nonchan