Tide-Line Blue


Maxi single Voice
Maxi single Blue Treasure
Soundtrack Original Soundtrack


Main Cast of the Series:

Keel Sakaguchi Daisuke
Teen Namikawa Daisuke
Isra Wakakusa Rika
Aoi Sakakibara Yoshiko
Gould Haji Takaya
Jose Hikami Kyouko
Satoyama Kazuma Yokohori Etsuo
KC Ogata Mitsuru
Mayuge Okuda Hiroto

Main Staff of the Series:

Original Story Ozawa Satoru, Iida Umanosuke & Bandai Visual
Director Iida Umanosuke
Series Organisation Yamada Yuka
Character Design Takiguchi Teiichi
Mecha Design Yamane Kimitoshi
Prop Design Uda Akihiko
Art Director Shiraishi Makoto
Colour Coordinator Yamamoto Tomoko
Sound Director Satou Toshio
Director of Photography Ichikawa Yukihiko
Music Saitou Tsuneyoshi
Animation Production Telecom Animtion Film

Back to Neko-Han-Ten Homepage


by nonchan