Summer Wars

Maxi single Bokura no Natsu no Yume
Soundtrack Original Soundtrack


Main Cast of the Series:

Koiso Kenji Kamiki Ryuunosuke
Shinohara Natsuki Sakuraba Nanami
Jin'nouchi Sakae Fuji Sumiko
Ikezawa Kazuma Tanimura Mitsuki
Jin'nouchi Wabisuke Saitou Ayumu
Sakuma Takashi Yokokawa Takahiro

Main Staff of the Series:

Director Hosoda Mamoru
Screenplay Okudera Satoko
Character Design Sadamoto Yoshiyuki
Chief Animator Aoyama Hiroyuki
OZ Character Design Okazaki Takashi, Okazaki Mina & Hamada Masaru
Art Director Takeshige Youji
OZ Art Director Joujou Anri
Colour Coordinator Kamada Chikako
Sound Director Obata Yoshio
Director of Photography Masumoto Yukita
Music Matsumoto Akihiko
Animation Production Mad House

Back to Neko-Han-Ten Homepage


by nonchan