Shuffle!


Drama Drama Series File.01 "Lisianthus"
Drama Drama Series File.02 "Nerine"
Drama Drama Series File.03 "Fuyou Kaede"
Drama Drama Series File.04 "Shigure Asa"
Drama Drama Series File.05 "Primula"
Songs Shuffle Time

Maxi single YOU
Maxi single Innocence
Maxi single Shuffle! On the Stage Mix
Maxi single Original!
Maxi single Link-age


Artbooks Artbooks


Main Cast of the Series:

Tsuchimi Rin Sugita Tomokazu
Lisianthus Aoki Sayaka
Nerine Nagami Haruka
Fuyou Kaede Gotou Yuuko
Shigure Asa Itou Miki
Primula Hitomi
Kareha Hinata Yura
Midoriba Itsuki Ogiwara Hideki
Maymui Thyme Inoue Miki
Benibara Nadeshiko Takema Chinomi
Shin'ou Kosugi Juurouta
Maou Morikawa Tomoyuki

Main Staff of the Series:

Original Game Navel
Director Hosoda Naoto
Series Organisation Suzuki Masashi
Original Design Nishimata Aoi & Suzuhira Hiro
Character Design Hirayama Hidetsugu
Art Director Takayama Hachidai
Art Planning Umino Yoshimi
Colour Coordinator Fukuya Naoki
Sound Director Tsuruoka Youta
Director of Photography Morishita Seiichi
Music Acchorike, Sawaguchi Kazuhiko & Maruo Minoru
Animation Production asread.

Back to Neko-Han-Ten Homepage


by nonchan