-->

Yokyama Chisa ( Һ)


Her major roles include the following;
Sasami Tenchi Muyo
Subaru Ryouko Martian Successor Nadesico
Shinguuji Sakura Sakura Wars
Sakamoto Ryuunosuke Moeyo Ken

Back to Seiyuu & Musicians index page
Back to Neko-Han-Ten Homepage


by nonchan