Shitaya Noriko ( )


Her major roles includes the following;
Nahashi Luchia Venus vesus Virus
Isurugi Noe True Tears
Nina Antalk Chrome Shelled Regios
Satsukitane Minako Sora no Otoshimono

Back to Seiyuu & Musicians index page
Back to Neko-Han-Ten Homepage


by nonchan