-->

Takada Yumi ( ͳ)


Her major roles include the following shows;
Ayeka Tenchi Muyo!
Ruan Mamotte Shugo-Getten
Shanon De Pye St Luminous Mission High School
Shikijou Saori Mahoromatic
Jennifer Portman This Ugly and Beautiful World

Back to Seiyuu & Musicians index page
Back to Neko-Han-Ten Homepage


by nonchan