Sakuma Kumi (״ )

Songs Akatoki


Her major roles include the following
Koigakubo Momoko Gakkou no Kaidan
Midorikawa Retasu Tokyo Mew Mew
Kasumi Grenadier
Katsura Seina Gokujou Seitokai
Kuki Tomoya Happy Seven
Ooeyama Inori Tsuyokisu

Back to Seiyuu & Musicians index page
Back to Neko-Han-Ten Homepage


by nonchan