Makino Yui ( ͳ)

Maxi single Undine
Maxi single Euforia
Maxi single Sketchbook o Motta mama
Maxi single Spirale
Maxi single Tanpopo Suisha


Her major roles includes the following;
Tokosumi Aiko Bokura no
Torikai Hazuki Sketchbook
Tsubame Tsubasa Asu no Yoichi

Back to Seiyuu & Musicians index page
Back to Neko-Han-Ten Homepage


by nonchan