-->

Kaida Yuuko ( ͵)

Her major roles include the following shows;
Sofia Galgalim Gene Shaft
Ryo-Mou Shimei Ikki-Tousen
Tsukiyama Minako Maria-sama ga Miteru
Paku Yuu Daphne in the Brilliant Blue
Kamiya Imari Starship Operators
Ootori Amame Strawberry Panic

Back to Seiyuu & Musicians index page
Back to Neko-Han-Ten Homepage


by nonchan