Hayami Saori ()


Her major roles include the following
Kawakabe Momoka Touka Gettan
Kou Wagaya no Oinrari-sama
Musubi Sekirei
Icarus Sora no Otoshimono

Back to Seiyuu & Musicians index page
Back to Neko-Han-Ten Homepage


by nonchan