Chihara Minori (³‎¸¶ ¼آخ¤)


Songs Heroine


Her major roles includes the following;
Kawai Tsubasa Kyou no 5 no 2
Nagata Yuki Suzumiya Haruhi no Yuutsu
Takahana Sumire Venus vesus Virus
Minami Chiaki Minami-ke
Kuchinashi Needless

Back to Seiyuu & Musicians index page
Back to Neko-Han-Ten Homepage


by nonchan