Rosario + Vampire
in Japanese

Maxi single Cosmic Love / Dancing in the Velvet Moon
Maxi single Character Song 1 "Akashiya Moka"
Maxi single Character Song 2 "Kurono Kurumu"
Maxi single Character Song 3 "Sendou Yukari"
Maxi single Character Song 4 "Shirayuki Mizore"
Maxi single Character Song 5 "Toujou Rubi"
Maxi single Character Song 6 "The Kapucchu"

Maxi single Discotheque / Trinity Cross
Maxi single CAPU2 Character Song 1 "Akashiya Moka"
Maxi single CAPU2 Character Song 2 "Shuzen Kokoa"
Maxi single CAPU2 Character Song 3 "Kurono Kurumu"
Maxi single CAPU2 Character Song 4 "Sendou Yukari"
Maxi single CAPU2 Character Song 5 "Shirayuki Mizore"
Maxi single CAPU2 Character Song 6 "Toujou Rubi"
Maxi single CAPU2 Character Song 7 "The Kapucchu / Nazo Koumori"
Songs Idol Cover Best


Main Cast of the Series:

Aono Tsukune Kishio Daisuke
Akashiya Moka Mizuku Nana
Kurono Kurumu Fukuen Misato
Sendou Yukari Koyama Kimiko
Shirayuki Mizore Kugimiya Rie
Toujou Rubi Chibas Saeko
Morioka Gin'ei Seki Tomokazu
Nekonome Shizuka Inoue Kikuko
Shuzen Kokoa Saitou Chiwa
Mystery Bat Koyasu Takehito

Main Staff of the Series:

First Season CAPU2
Original Manga Ikeda Akihisa
Director Inagaki Takayuki
Series Organisation Yamaguchi Hiroshi
Character Design Fujita Mariko
Monster Design Kanbe Yukihiro
Art Director Ikeda Shigemi
Colour Coordinator Suzuki Hisae
Recording Director Takadera Takeshi
Director of Photography Ushijima Ayumi Sasaki Masanori
Music Tanaka Kouhei & Hamaguchi Shirou
Animation Production GONZO

Back to Neko-Han-Ten Homepage


by nonchan