Romeo x Juliet

Maxi single Cyclone
Maxi single Inori ~ You Raise Me Up


Main Cast of the Series:

Romeo Candore Van de Montague Mizushima Takahiro
Juliet Fianmarta Arse Capulet Mizusawa Fumie
Tybalt Okiayu Ryuutarou
Cordelia Matsuki Miyu
Conrad Houki Katsuhisa
Curio Toriumi Kousuke
Francisco Nojima Yuuji
Antonio Hirohashi Ryou
Prince Montague Ishii Yasutsugu
William Shakespeare Inoue Kazuhiko
Emilia Kawasumi Ayako
Ophelia Iwao Junko
Portia Clemenza d'Ehme Hisakawa Aya

Main Staff of the Series:

Original Story William Shakespeare
Original Idea CONZO & Skapa Wellthink
Director Oisaki Fumitoshi
Series Organisation Yoshida Reiko
Character Design Harada Daiki
Prop Design Takagi Jun
Art Idea Yamagata Atsushi
Art Director Saitou Masami
Art Setting Sugimoto Ayumi & Shin Aki
Colour Coordinator Suzuki Hisae
Sound Director Yoshida Tomohiro
Sound Supervisor Satou Jun'ichi
Director of Photography Kitamura Naoki
Music Sakimoto Hitoshi
Animation Production GONZO

Back to Neko-Han-Ten Homepage


by nonchan