Rocket Girls

Maxi single Rise
Maxi single Ashita-yuki no Bus ni Notte


Main Cast of the Series:

Morita Yukari Sendai Eri
Morita Matsuri Nabatame Hitomi
Miura Akane Hasegawa Shizuka
Nasuda Isao Sugao Takayuki
Kinoshita Kazuya Kuroda Takaya
Asahikawa Satsuki Yanagisawa Mayumi
Mukai Hiroyuki Domon Hitoshi
Mihara Motoko Toyoshima Machiko
Yasukawa Haruyuki Tachiki Fumihiko
Morita Hiroshi Cho-
Morita Hiroko Natsuki Rio

Main Staff of the Series:

Original Story Nojiri Housuke
Director Aoyama Hiroshi
Series Organisation Nakase Rika
Original Character Design Mucchiri Muunii
Character Design Ooshita Kyuuma
Mecha Design Haga Hitoshi & Takauchi Atsushi
CG Director Haga Hitoshi
Art Director Waki Takeshi
Colour Coordinator Sekine Eiko
Sound Director Tsuruoka Youta
Director of Photography Sekiya Yoshihiro
Music Mitsumune Shinkichi
Animation Production Muke DLE

Back to Neko-Han-Ten Homepage


by nonchan