Angel Rabbie
in Japanese


Maxi single Tenbatsu! Angel Rabbie
Maxi single Tenbatsu! Angel Rabbie


Main Cast of the Series:

Lasty Farson (Angel Rabbie) Iizuka Mayumi
Saaria Wynes Komori Manami
Seerry Farson Koyama Yuuka
Arte Sema Sonozaki Mie
Fia Note Kakazu Yumi
Lukia Shawl Kobayashi Misa
Luka Mizushima Takahiro
Margareta Oohara Sayaka
May Hirohashi Ryou
Lui Nonaka Ai

Main Staff of the Series:

Original Story Kougadou Studio
Director Ishihira Shinji
Original Character Design Naruse Chisato
Character Design Suzuki Noritaka
Mecha Design Ogawa Hiroshi
Art Director Nishiyama Reiji
Colour Coordinator Tomono Akiko
Sound Director Motoyama Satoshi
Director of Photography Oomae Ryousuke
Music Under17 & mobo
Animation Production AIC

Back to Neko-Han-Ten Homepage


by nonchan