REC


Maxi single Cheer! ~Makka na Kimochi~


Main Cast of the Series:

Onda Aka Sakai Kanako
Matsumaru Fumihiko Yasumura Makoto
Yoshioka Toyoguchi Megumi
Hatakeda Ono Daisuke

Main Staff of the Series:

Original Manga Hanamizawa Qtarou
Director Nakamura Ryuutarou
Screenplay Yoshida Reiko
Character Design Morioka Hideyuki
Art Director Katou Hiroshi
Colour Coordinator Ootake Kyouko
Sound Director Aketagawa Jin
Music Haneoka Kei
Animation Production SHAFT

Back to Neko-Han-Ten Homepage


by nonchan