Porco Rosso
in Japanese

CD single Sakuranbo no Minoru Koro
Soundtrack Soundtrack


Main Cast of the Series:

Porco Rosso Moriyama Shuuichirou
Jena Katou Tokiko
Piccolo Katsura Sanshi
Mama Ei Boss Kamijou Tsunehiko
Fio Piccolo Okamura Akemi
Mr Curtis Ootsuka Akio

Main Staff of the Show:

Original Story Miyazaki Hayao
Director Miyazaki Hayao
Art Director Hisamura Yoshinori
Colour Coordinator Yasuda Michiyo
Director of Photography Okui Atsushi
Music Hisaishi Joe
Animation Production Studi Ghibli

Back to Neko-Han-Ten Homepage


by nonchan