A Tree of Palme
in Japanese

Songs Palme Songs


Main Cast of the Series:

Palme Hiramatsu Akiko
Popo Toyoguchi Megumi
Shata Sakaguchi Daisuke
Koram Hino Yurika
Roalt Yamakuchi Kappei
For Kiyokawa Motomu
Poo Kanai Mika
Moo Kozakura Etsuko
Barron Aikawa Rikako

Main Staff of the Series:

Original Story Nakamura Takashi
Director Nakamura Takashi
Character Design Inoue Toshiyuki
Chief Animator Sasaki Mamoru
Art Director Ozeki Mutsuo
Colour Coordinator Nishi Kayoko
Sound Director Mima Masafumi
Director of Photography Azuhata Takashi
Music Harada Takashi
Animation Production Genco

Back to Neko-Han-Ten Homepage


by nonchan