Narutaru
in Japanese


Songs Nichiyoubi no Taiyou


Main Cast of the Series:

Tamai Shiina Sanada Asami
Hoshimaru Yukino Satsuki
Sakura Akira Noto Mamiko
Kaizuka Hiroko Nogawa Sakura
Tamai Shunji Tobita Nobuo

Main Staff of the Series:

Original Story Kitou Mohiro
Director Iino Toshiaki
Series Organsation Konaka Chiaki
Character Design Oota Masahiko
Dragon Design Hashimoto Takafumi
Art Director Itou Takashi
Sound Director Nakagawa Tatsuhito
Director of Photography Tsuchida Eiji
Music Ueda Susumu
Animation Production Planet

Back to Neko-Han-Ten Homepage


by nonchan