Montana Jones (Adventure Airline Montana)

CD single Eldorado
CD single Okaerinasai
CD single 1930 - Sutekina Melissa


Main Cast of the Series:

Montana Jones Ootsuka Akio
Alfred Nakao Ryuusei
Melissa Iwao Junko
Agatha Yoshida Rihoko
Chada Tsukui Kyousei
Lord Zero Ootomo Ryuuzaburou
Slim Sakurai Toshiharu
Slam Nagashima Yuuichi
Dr Nitro Takiguchi Junpei

Main Staff of the Series:

Original Story Marco Pagot & Gi Pagot
Director Imazawa Tetsuo
Character Design Marco Pagot & Shintani Kei
Art Director Matsudaira Satoshi
Sound Director Honda Yasunori
Music Gianni Bobbio & Mario Pagano
Animation Production Studio Junio

Back to Neko-Han-Ten Homepage


by nonchan