Mokke
in Japanese

Maxi single Kokoro no Ato
Soundtrack Original Soundtrack "Sono Ongaku"


Main Cast of the Series:

Hibara Shizuru Kawasumi Ayako
Hibara Mizuki Mizuki Nana
Grandfather Hori Katsunosuke
Grandmother Koyouda Hisako
Aki Yukana
Shino Fujimura Tomoko
Fumi Ogasawara Arisa

Main Staff of the Series:

Original Manga Kumakura Takatoshi
Director Nishida Masayoshi
Series Organisation Nagatsu Haruko
Character Design Kawaguchi Toshio
Art Design Nishida Minoru
Art Director Shibata Masato
Colour Coordinator Yoshida Megumi
Sound Director Mima Masafumi
Director of Photography Nakamura Keisuke
Music Ike Yoshihiro
Animation Production Mad House

Back to Neko-Han-Ten Homepage


by nonchan