Drama Album 1

CD No: Pony Canyon PCCG-00217
Release date: 19 Mar 1993
Price: Y2800
Total length: 49:26 (6 tracks)NHT rating: 3 donburi

1. Miyu no shou 1 18:14
[Chapter Of Miyu 1]
2. hiiro no hanabira -haha no teema- (Arai Akino) 5:03
[Scarlet Petals -Theme Of The Mother-]
3. Miyu no shou 2 19:48
[Chapter Of Miyu 2]
4. rinbu no mori -Miyu no teema- (Hayashi Tomomi) 3:55
[Forest of Waltz -Theme Of Miyu-]
5. yokoku 1:16
[Preview]
6. Casting Credit 1:09

Back to Vampire Princess Miyu index page
Back to Neko-Han-Ten Homepage


by nonchan