Tokyo Mew Mew
in Japanese


Maxi single My Sweet Heart
Maxi single Koi wa à la Mode


Main Cast of the Series:

Momomiya Ichigo Nakajima Saki
Aizawa Minto Kakazu Yumi
Midorikawa Retasu Sakuma Kumi
Fon Purin Mochizuki Hisayo
Fujiwara Zakuro Noda Junko
Aoyama Masaya Ogata Megumi
Shirogane Ryou Toochika Kouichi
Akasaka Keiichirou Midorikawa Hikaru
Quiche Sakaguchi Daisuke

Main Staff of the Series:

Original Story Yoshida Reiko
Original Manga Ikumi Mia
Director Abe Noriyuki
Series Concept Sogawa Seiji
Character Design Kitayama Mari
Sub Character Design Usami Kouichi
Art Director Takada Shigenori
Colour Coordinator Kamiya Hideo
Sound Director
Director of Photography Fukushima Toshiyuki
Music Negishi Takayuki
Animation Production Pierrot

Back to Neko-Han-Ten Homepage


by nonchan