Madlax


Maxi single Hitomi no Kakera
Maxi single Inside Your Heart


Artbooks Artbooks


Main Cast of the Series:

Madlax Kobayashi Sanae
Margaret Burton Kuwashima Houko
Vanessa Lene Yukino Satsuki
Elinor Baker Uchikawa Ai
Leticia Kaneda Tomoko
Rimelda Jurg Hisakawa Aya
Carrosua Doon Morikawa Tomoyuki

Main Staff of the Series:

Director Mashimo Kouichi
Series Organisation Kuroda Yousuke
Character Design Oosawa Satoshi, Shiba Minako & Miyaji Satoko
Mecha Design Teraoka Kenji
Art Director Umino Ypshimi
Colour Coordinator Kojima Kakiko
Sound Director
Director of Photography Aoki Takashi & Saitou Hitoshi
Music Kajiura Yuki
Animation Production Bee Train

Back to Neko-Han-Ten Homepage


by nonchan