Leda: Fantastic Adventure of Yohko
̴ﵭ


Others Special Selection


Artbooks Artbooks


Main Cast of The Series:

Asagiri Yohko Tsuru Hiromi
Yoni Sakamoto Chika
Ringhum Tomiyama Kei
Zell Ikeda Shuuichi

Main Staff of The Series:

Director Yuyama Kunihiko
Script Takegami Junki & Yuyama Kunihiko
Character Design / Chief Animator Inomata Mutsumi
Animation Coordinator Kageyama Shigenori & Kohara Shouhei
Mecha Design Toyomasu Takahiro
Art Director Shimokawa Tadaumi
Sound Director Matsuura Noriyoshi
Director of Photography Sugimura Shigerou
Music Sagisu Shirou

Back to Neko-Han-Ten Homepage


by nonchan