Kumo no Youni Kaze no Youni [Like a Cloud, Like a Wind]
in Japanese


Soundtrack Original Soundtrack


Main Cast of the Series:

Ginga Sano Ryouko
Koryuun Ichikawa Shouya
Konton Kobayashi Shouji
Heishou (Illuda) Fukuda Nobuaki
Kouyou Inoue You
Seshaamin Asagami Youko
Tamyuun Takahata Junko
Kakuto Tamura Watahito
Narration Nakamura Tadashi

Main Staff of the Series:

Original Story Sakami Ken'ichi
Director General Toriumi Hiosayuki
Screenplay Miyazaki Akira
Character Design & Chief Animator Kondou Katsuya
Art Planning Ikeda Yuuji
Sound Director Mizumoto Kan
Director of Photography Koyama Nobuo
Music Maruya Haruhiko
Animation Production Studio Pierrot

Back to Neko-Han-Ten Homepage


by nonchan