This Ugly and Beautiful World
in Japanese


Maxi single Metamorphose


Artbooks Artbooks


Main Cast of the Series:

Hikari Kawasumi Ayako
Akari Shimizu Ai
Takemoto Takeru Mizushima Takahiro
Ninomiya Ryou Takimoto Fujiko
Nishino Mari Sanada Asami
Kurebayashi Amika Kikuchi Yumi
Urushijima Sakurako Mizuno Manabi
Asakura Shin'ichi Kisaichi Atsushi
Muramatsu Daijirou Hagiwara Hideki
Nishino Icchou Matsumoto Dai
Nishino Sumie Kobayashi Tomoko
Jennifer Portman Takada Yumi

Main Staff of the Series:

Original Story GAINAX
Director Saeki Shouji
Series Organisation Saeki Shouji & Yamaga Hiroyuki
Character Design Takamura Kazuhiro
Original Mecha Design Suzuki Mei
Monster Design Yoshinari Akira
Art Director Kuwabara Satoru
Colour Coordinator Hibino Hitoshi
Sound Director Iwanami Yoshikazu
Director of Photography Ozawa Tsuguo
Music Watanabe Tsuyoshi
Animation Production GAINAX & SHAFT

Back to Neko-Han-Ten Homepage


by nonchan