Ichigo Mashimaro (The Strawberry Marshmallow)
in Japanese


Maxi single Chara CD 1 "Chika"
Maxi single Chara CD 3 "Ana"
Maxi single Chara CD 4 "Miu"
Maxi single Ichigo Complete
Songs Character Song Album


Main Cast of the Series:

Itou Nobue Nabatame Hitomi
Itou Chika Chiba Saeko
Matsuoka Miu Orikasa Fumiko
Sakuragi Matsuri Kawasumi Ayako
Ana Coppola Noto Mamiko
Sasazuka Minagawa Junko

Main Staff of the Series:

Original Manga Barasui
Director Satou Takuya
Character Design Sakai Kyuuta
Mecha Design Watanabe Yoshihiro
Art Director Oono Hiroshi
Colour Coordinator Maniwa Yuka
Sound Director Aketagawa Jin
Director of Photography Tanaka Tsunetsugu
Music Watanabe Takeshi
Animation Production Doumu

Back to Neko-Han-Ten Homepage


by nonchan