Infinite Stratos
インフィニット・ストラトス


Maxi single Super Stream


Main Cast of the Series:

Orimura Ichika Uchiyama Kouki
Shinonono Houki Hikasa Youko
Cecilia Alcott Yukana
Fang Lin Yin Shimoda Asami
Charlotte (Charles) Dunoa Hanazawa Kana
Laura Bodewich Inoue Marina
Orimura Chifuyu Toyoguchi Megumi
Yamada Maya Shitaya Noriko
Shinonono Tabane Tamura Yukari

Main Staff of the Series:

Original Story Yumizuru Izuru
Director Kikuchi Yasuhito
Series Organisation Shimo Fumihiko
Original Character Design okiura
Character Design Kurashima Tomoyasu
Mecha Design Takakura Takeshi
CGI Director Inomoto Eiji
Art Director Yoshihara Shun'ichirou
Colour Coordinator Nakayama Kumiko
Sound Director Mima Masafumi & Nakajima Toshihiko
Director of Photography Arahata Kazuya
Music Nanase Hikaru
Animation Production Eight Bit

Back to Neko-Han-Ten Homepage


by nonchan