Nakimushi no Mermaid

CD No: Futureland TYDY-2052
Release date: 5 Nov 1993
Price: Y971
Total length: 16:40 (4 tracks)

An image song for Pretty2, the duo of Satsuki and Mina.

NHT rating: Rating

1. nakimushi no Mermaid (Mitsuishi Kotono & Shiina Hekiru) 4:34
[Crybaby Mermaid]
LYC: Mori Yuriko MSC: Kudou Takashi ARG: Miyagi Junko
2. Rainbow Forces (Tamagawa Sakiko, Amano Yuri, Mitsuishi Kotono, Kusachi Fumie & Shiina Hekiru) 3:42
LYC: Yoshizawa Kumiko MSC: Miyagi Junko ARG: Miyagi Junko
3. nakimushi no Mermaid (karaoke) 4:34
[Crybaby Mermaid]
MSC: Kudou Takashi ARG: Miyagi Junko
4. Rainbow Forces (karaoke) 3:42
MSC: Miyagi Junko ARG: Miyagi Junko

Back to Idol Defence Humming Bird index page
Back to Neko-Han-Ten Homepage


by nonchan