Heat Guy J


Maxi single Face
Maxi single Hikari


Main Cast of the Series:

Daisuke Aurora Matsukaze Masaya
Jay Sugao Takafumi
Kyouko Milchan Chiba Saeko
Shun Aurora Miki Shin'ichirou
Phia Oliveira Neya Michiko
Clair Leonelli Sakaguchi Daisuke
Monica Gabriel Shimizu Ai
Ken Edmundo Fujiwara Keiji
Shougun Miyata Hikaru
Antonia Bellucci Kobayashi Sanae
Boma Sakurai Takahiro
Cynthia Nagata Ryouko
Janis Watanabe Akeno
Vivian Tokunaga Ai

Main Staff of the Series:

Original Story Akane Kazuki & Satellite
Director Akane Kazuki
Assitant Director Yamazaki Takashi
Character Design Yuuki Nobuteru
Main Mecha Design Takeya Takayuki
Mecha Design Takakura Takeshi
Concept Design Takatera Akihiko
CGI Director Chiba Takayuki
Art Director Furumiya Youko
Colour Coordinator Nakayama Kumiko
Sound Director Aketagawa Susumu
Music TRY FORCE
Animation Production Satellite

Back to Neko-Han-Ten Homepage


by nonchan