Sekai ga Yumemiru Yume no Naka / Saishuu Mirai o Misete!

CD No: Lantis LACA-5728
Release date: 23 Jan 2008
Price: Y1905
Total length: 42:26 (10 tracks)

These are the good and bad ending songs of the PSP game, Suzumiya Haruhi no Yakusoku.

NHT rating: Rating

1. sekai ga yumemiru yume no naka (3-nin Ver.) (Hirano Aya, Chihara Minori & Gotou Yuuko) 4:35
[In the Dream Which the World is Dreaming (Trio Ver.)]
LYC: Hata Aki MSC: Tashiro Tomokazu ARG: Andou Takahiro
2. sekai ga yumemiru yume no naka (Haruhi Ver.) (Hirano Aya) 4:35
[In the Dream Which the World is Dreaming (Haruhi Ver.)]
LYC: Hata Aki MSC: Tashiro Tomokazu ARG: Andou Takahiro
3. sekai ga yumemiru yume no naka (Nagato Ver.) (Chihara Minori) 4:35
[In the Dream Which the World is Dreaming (Nagato Ver.)]
LYC: Hata Aki MSC: Tashiro Tomokazu ARG: Andou Takahiro
4. sekai ga yumemiru yume no naka (Mikuru Ver.) (Gotou Yuuko) 4:35
[In the Dream Which the World is Dreaming (Mikuru Ver.)]
LYC: Hata Aki MSC: Tashiro Tomokazu ARG: Andou Takahiro
5. sekai ga yumemiru yume no naka (karaoke) 4:36
[In the Dream Which the World is Dreaming (Trio Ver.)]
MSC: Tashiro Tomokazu ARG: Andou Takahiro
6. saishuu mirai o misete! (3-nin Ver.) (Hirano Aya, Chihara Minori & Gotou Yuuko) 3:55
[Show Me the Final Future! (Trio Ver.)]
LYC: Hata Aki MSC: Tashiro Tomokazu ARG: Andou Takahiro
7. saishuu mirai o misete! (Harihi Ver.) (Hirano Aya) 3:55
[Show Me the Final Future! (Harihi Ver.)]
LYC: Hata Aki MSC: Tashiro Tomokazu ARG: Andou Takahiro
8. saishuu mirai o misete! (Nagato Ver.) (Chihara Minori) 3:55
[Show Me the Final Future! (Nagato Ver.)]
LYC: Hata Aki MSC: Tashiro Tomokazu ARG: Andou Takahiro
9. saishuu mirai o misete! (Mikuru Ver.) (Gotou Yuuko) 3:55
[Show Me the Final Future! (Mikuru Ver.)]
LYC: Hata Aki MSC: Tashiro Tomokazu ARG: Andou Takahiro
10. saishuu mirai o misete! (karaoke) 3:52
[Show Me the Final Future!]
MSC: Tashiro Tomokazu ARG: Andou Takahiro

Back to Suzumiya Haruhi no Yuuutsu index page
Back to Neko-Han-Ten Homepage


by nonchan