.hack//SIGN


Maxi single Obsession
Soundtrack Original Sound and Song Track


Main Cast of the Series:

Tsukasa Saiga Mitsuki
Mimiru Toyoguchi Megumi
Bear Nakata Kazuhiro
BT Hiramatsu Akiko
Subaru Nazuka Kaori
Mornaga Tanaka Rie
Sora Yanaka Hiroshi

Main Staff of the Series:

Original Story Project .hack
Director Mashita Kouichi
Series Concept Itou Kazunori
Original Character Design Sadamoto Yoshiyuki
Character Design Oosawa Satoshi, Ban Yukiko, Shiba Minako & Iwaoka Yuuko
Mecha Design Teraoka Kenji & Oka Tatsuya
Art Director Umino Yoshimi
Colour Coordinator Kojima Makiko
Director of Photography Kamata Katsuaki
Music Kajiura Yuki
Animation Production Bee Train

Back to Neko-Han-Ten Homepage


by nonchan