Hyper Police


CD single That's Hypertension!!
Soundtrack Soundtrack Vol.1
Soundtrack Soundtrack Vol.2


Main Cast of the Series:

Asaoka Natsuki Miyamura Yuuko
Sakura Shibahara Chiyako
Batanen Fujioka Ootsuka Akio
Kondou Naoko Hikita Arimi

Main Staff of the Series:

Original Work MEE
Director Oomori Takayuki
Series Concept Tomita Masahiro
Character Design Gotou Keiji
Art Director Ikeda Yuuji & Nagasaki Akira
Music Kawai Kenji

Back to Neko-Han-Ten Homepage


by nonchan