Ghost in the Shell
in Japanese


Soundtrack Soundtrack


Main Cast of the Series:

Movie TV
Kusanagi Motoko Tanaka Atsuko
Batou Ootsuka Akio
Togusa Yamadera Kouichi
Ishikawa Nakano Hiroshi
Aramaki Ooki Tamio Saka Osamu
Ningyou Tsukai Ieyumi Masaie
Tachikoma Tamagawa Sakiko

Main Staff of the Series:

Original Manga Shirou Masamune
Director Oshii Mamoru
Screenplay Itou Kazunori
Character Design Okiura Hiroyuki
Mecha Design Kawamori Shouji & Takeuchi Atsushi
Animation Director Nishikubo Toshihiko
Art Director Ogura Hiromasa
Colour Coordinator Yusa Kumiko
Sound Director Wakabayashi Kazuhiro
Director of Photography Shirai Hisao
Music Kawai Kenji
Animation Production Production IG

Back to Neko-Han-Ten Homepage


by nonchan