Harbour Light Story -from Fashion Lala-
in Japanese


Soundtrack Soundtrack


Main Cast of the Series:

Miho (Lala) Yamamoto Yuriko
Kid Inoue Kazuhiko
Shuri Hara Eriko
Pigu Muroi Miyuki
Mogu Maruo Tomoko
Mayor Shibata Hidekatsu
Aunt Takashima Gara
Erina Matsui Naoko
Marie Komori Manami

Main Staff of the Series:

Director Takahashi Motosuke
Screenplay Terada Kenji
Character Design Kishi Yoshiyuki
Art Director Okada Kazuo
Colour Coordinator Yamauchi Emi
Sound Director Matsuura Noriyoshi
Director of Photography Kaneko Hitoshi
Music Yamamoto Kenji
Animation Production Studio Pierrot

Back to Neko-Han-Ten Homepage


by nonchan