Victorian Romance - Emma
in Japanese


Soundtrack Silhouette of a Breeze


Main Cast of the Series:

Emma Touma Yumi
William Jones Kawashima Tokuyoshi
Kelly Stoner Nakanishi Taeko
Eleanor Campbell Kobayashi Sanae
Hakim Ueda Yuuji
Al Nishimura Tomomichi
Richard Jones Nojima Akio
Grace Jones Oohara Sayaka
Arthur Jones Miyata Kouki
Vivian Jones Mizuhashi Kaori
Colin Jones Shitaya Noriko

Main Staff of the Series:

Original Manga Mori Kaoru
Director Kobayashi Tsuneo
Series Organisation Ikeda Mamiko
Character Design Kusumoto Yuuko & Shimizu Keiko
Art Director Sakurai Junko & Yano Yuuko
Colour Coordinator Satou Yuuko
Sound Director Kikuta Hiromi
Director of Photography Matsumoto Atsuho
Music Ryou Kunihiko
Animation Production Studio Pierrot

Back to Neko-Han-Ten Homepage


by nonchan