Element Hunters

Maxi single First Pain


Main Cast of the Series:

Ren Karas Honjou Yuutarou
Chiara Ferina Enomoto Atsuko
Homi Nandie Kuwashima Houko
Dr Aimee Carr Mayama Ako
Juno Nakayama Sara
Ally Connolly Kobayashi Sanae
Rodney Ford Sasaki Nozomu
Tom Benson Suyama Akio
Hannah Weber Yamaguchi Rie
Dan Karas Koyama Rikiya

Main Staff of the Series:

Original Idea Itou Kazunori
Director Okumura Yoshiaki & Hon Hong-Phyo
Series Organisation Arakawa Naruhisa
Original Character Design Okumura Daigo
Character Design Yoo Bon-Hyong
SF Planning Kaneko Ryuuichi
Art Director Bong Hang-Won & Sakamoto Nobuto
Sound Director Nakano Tooru
Director of Photography Na Se-Yoon
Music Sahashi Toshihiko

Back to Neko-Han-Ten Homepage


by nonchan