Dallos


Soundtrack Soundtrack


Main Cast of The Series:

Shun Nonomura Sasaki Hideki
Raychell Ukai Rumiko
Taizo Nonomura Suzuki Mizuho
Alex Leiger Ikeda Shuuichi
Melynda Hearst Sakakibara Yoshiko
Dog McCoy Genda Tesshou

Main Staff of The Series:

Original Story Toriumi Hisayuki
Director Oshii Mamoru
Character Design / Chief Animator Okada Toshiyasu
Mecha Design Satou Masaharu
Art Director Nakamura Mitsuyoshi
Sound Director Shiba Shigeharu
Director of Photography Wakana Akio & Miyakojima Masayoshi
Music Nitta Ichirou & Nanba Hiroyuki
Animation Production Studio Pierrot

Back to Neko-Han-Ten Homepage


by nonchan