D4 Princess


CD Single Doriru de Runrun Kururunrun
Soundtrack Soundtrack


Main Cast of the Series:

Ruridou Dorisu (Drill Princess) Kurata Masayo
Hoshiru Omimura Mayuko
Aino Nozomi Asada Youko
Gin'no Tsubasa Kawana Midori
Ruridou Doria Inoue Kikuko
Gaou Nejiru Konishi Hiroko
Takaeda Hasami (Langecorn Beetle) Kurosaki Saiko

Main Staff of The Series:

Original Work Harada Shouta
Director Ide Yasunori
Character Design Ochi Nobutsugu
Mechanic Design Watanabe Yoshihiro
Art Director Kuroda Jun'ichi
Director of PhotographyAzuhata Takashi
Sound Director Matsuoka Yuuki
Music Kawai Kenji
Animation Production Doumu

Back to Neko-Han-Ten Homepage


by nonchan