Compiler / Assembler 0X


CD single I Was Born to Fall in Love
CD single Unseen Love
Drama Compiler
Drama Assembler
Drama Interpreter
Drama Plasma
Drama Compiler White


Drama Cool and Sparkling


Main Cast of the Series:

Igarashi Toshi Sasaki Nozomu
Compiler Matsui Naoko
Assembler Mizutani Yuuko
Interpreter Kawamura Maria
Igarashi Nachi Yamadera Kouichi
Tendouji Megumi Hayashibara Megumi
Compiler White Tamagawa Sakiko
Plasma Honda Chieko

Back to Neko-Han-Ten Homepage


by nonchan